Trang chủ Tin đào tạo
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành y điều dưỡng đa khoa

 

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe dùng cho các trường, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp với chức danh Điều dưỡng trung cấp.

Nội dung chương trình khung đào tạo Điều dưỡng bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị; tin học, ngoại ngữ; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quốc phòng - an ninh; giải phẫu sinh lý; vi sinh - ký sinh trùng; dược lý; sức khoẻ - môi trường - vệ sinh - nâng cao sức khoẻ và hành vi con người; dinh dưỡng - tiết chế; đạo đức điều dưỡng; điều dưỡng cơ sở; tâm lý và giáo dục sức khoẻ; y học cổ truyền; kiểm soát nhiễm khuẩn; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực; chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa; ngoại khoa, chăm sóc sức khoẻ trẻ em; phụ nữ, bà mẹ và gia đình. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập. Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng theo quy định của Bộ Y Tế và Bộ GD-ĐT.

Trường trung cấp công nghệ và y tế Pasteur

Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy

Ngành đào tạo: điều dưỡng đa khoa

Thời gian đào tạo: 20 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.        

Địa điểm học tại 101 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
.

Liên hệ : 04.6296.6296

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

- Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.

- Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

- Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Kỹ năng

- Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.

áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.

- Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thái độ

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

1

Chính trị

5

Giáo dục quốc phòng - an ninh

2

Ngoại ngữ

6

Pháp luật

3

Tin học

7

Học phần tự chọn (Một trong hai học phần sau)

4

Giáo dục thể chất

7.1

Kỹ năng giao tiếp

7.2

Khởi tạo doanh nghiệp

II

Các học phần cơ sở

1

Vi sinh - Ký sinh trùng

6

Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng

2

Giải phẫu - Sinh lý

7

Điều dưỡng cơ sở 1

3

Dược lý

8

Điều dưỡng cơ sở 2

4

Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

9

Tâm lý - Giáo dục sức khỏe

5

Dinh dưỡng - tiết chế

10

Y học cổ truyền

III

Các học phần chuyên môn

1

Kiểm soát nhiễm khuẩn

5

Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

2

Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

6

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

3

Chăm sóc người bệnh nội khoa 1

7

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

4

Chăm sóc người bệnh nội khoa 2

IV

Thực tập cơ bản

1

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 1

4

Thực tập chăm sóc sức khỏe trẻ em

2

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 2

5

Thực tập chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

3

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa

6

Thực hành tự chọn

VI

Thực tập tốt nghiệp

 

Chi tiết...
 
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành y sỹ đa khoa

Y SỸ ĐA KHOA HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình đào tạo trung cấp ngành y sỹ dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo ngành Y sỹ. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp TCCN với chức danh y sỹ.

Nội dung chương trình khung đào tạo y sỹ bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quốc phòng - an ninh; giải phẫu - sinh lý; vi sinh - ký sinh trùng; dược lý; dinh dưỡng - vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa; bệnh ngoại khoa; sức khoẻ trẻ em; sức khoẻ sinh sản; bệnh truyền nhiễm - xã hội; bệnh chuyên khoa; y tế công cộng; y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Người Y sỹ có thể học liên thông lên trình độ đại học  theo quy định của Bộ Y Tế và Bộ GD-ĐT.

Trường trung cấp công nghệ và y tế Pasteur

Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy

Ngành đào tạo: y sỹ đa khoa

Thời gian đào tạo: 20 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.        

Địa điểm học tại 101 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
.

Liên hệ : 04.6296.6296

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về:

+  Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.

+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.

- Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

- Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.

- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.

- Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.

- Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.

- Quản lý trạm y tế xã.

Về thái độ

- Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

1

Chính trị

5

Giáo dục quốc phòng - an ninh

2

Ngoại ngữ

6

Pháp luật

3

Tin học

7

Khởi tạo doanh nghiệp

4

Giáo dục thể chất

II

Các học phần cơ sở

1

Giải phẫu sinh lý

5

Vệ sinh phòng bệnh

2

Vi sinh - Ký sinh trùng

6

Kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe

3

Dược lý

7

Quản lý và tổ chức y tế

4

Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm

8

Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

III

Các học phần chuyên môn

1

Bệnh Nội khoa

6

Bệnh chuyên khoa

2

Bệnh Ngoại khoa

7

Y tế cộng đồng

3

Sức khoẻ trẻ em

8

Y học cổ truyền

4

Sức khoẻ sinh sản

9

Phục hồi chức năng

5

Bệnh truyền nhiễm, xã hội

IV

Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng):

1

Thực tập lâm sàng Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

5

Thực tập lâm sàng Nhi khoa

2

Thực tập lâm sàng Nội khoa

6

Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm

3

Thực tập lâm sàng Ngoại khoa

7

Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền

4

Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa

8

Thực tập cộng đồng

V

Thực tập tốt nghiệp

 

Chi tiết...
 
Học viện Quân y Gắn đào tạo & nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội

(GD&TĐ) - Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, khám chữa bệnh phục vụ quân đội nhưng Học viện Quân Y cũng coi đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân là nhiệm vụ của người lính trong thời bình. Để đáp ứng đòi hỏi đó và nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và đặc biệt triển khai có hiệu quả thế mạnh của Học viện trong việc gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học. Báo GD&TĐ đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Đại tá Đồng Khắc Hưng – Phó Giám đốc Học viện Quân Y về những vấn đề liên quan.

 

Chi tiết...
 
Trao đổi liên kết - text link hợp tác cùng phát triển
Trao đổi liên kết
Việc trao đổi link có tác dụng hai chiều, vừa có ích cho trang web của bạn mà lại vừa có ích cho trang web mà bạn link đến.

Mục đích liên kết các website để quảng cáo wedsite của bạn một cách hiệu quả, giúp tăng thứ hạng và cùng nhau phát triển.
Website http://trungcapytehanoi.com xin mời các website cùng trao đổi text link.
Các text link được đặt ở dưới trang này!
Vui lòng thêm đoạn code sau vào web của bạn:
Sau đó các bạn PM cho mình qua hộp thư duocsyhanoi@gmail.com để add text link của wedsite của bạn
 


Trang 6 trong tổng số 6

trường trung cấp y


free statistics

DMCA.com Protection Status